China 2000 / 2007 trip
NOTE: 2000 pictures were taken using obsolete scanning technologies.
if you need a high-quality copy.
macaumannetjes.JPG (43282 bytes)
Part 1 Peking, Xian and around
Part 2 Hua Shan, Huang Shan
Part 3 Kaifeng, Ningbo, Putuoshan, Macau
Part 4 Yangshuo and around
Part 5 the Dong people, Guizhou; Longshen
Part 6 Xiamen 2007
Part 7  Xiamen 2007
Part 8  Xiamen, Fujian Toulou Hakka houses, Yichang, Hong Kong  2007
Part 9  Xiamen, Yichang
china neon